राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2022 च्या लेखी परीक्षेचा निकाल जाहीर.

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2022 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षेचा निकाल संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला आहे. येथे निकाल पहा 👇