गट क 2023 मुख्य परीक्षा निकाल जाहीर | Group C 2023 Mains Exam Result Declared |

गट क 2023 मुख्य परीक्षा निकाल जाहीर | Group C 2023 Mains Exam Result Declared | 17 डिसेंबर 2023 रोजी झालेल्या गट क प्रवर्गातील मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आहे. 1. पेपर क्रमांक 1 येथे निकाल पहा 👇 2. पेपर क्रमांक 2 येथे निकाल पहा 👇 Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying … Read more

अर्थ व सांख्यिकी परीक्षेचा निकाल जाहीर | Result of Economics and Statistics Exam announced

अर्थ व सांख्यिकी परीक्षेचा निकल जाहीर | Result of Economics and Statistics Exam announced 1. सांख्यिकी सहाय्यक गट-क पदाकरिता कागदपत्र पडताळणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी. येथे निकाल पहा 👇 2. सहाय्यक संशोधन अधिकारी गट-ब (अराजपत्रित) पदाकरिता कागदपत्र पडताळणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी. येथे निकाल पहा 👇 3. अन्वेषक गट-क पदाकरिता कागदपत्र पडताळणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी. येथे निकाल … Read more

सहकार विभाग निकाल जाहीर 2023

सहकार विभाग गट-क भरती 2023 : Provisional merit list जाहीर करण्यात आली आहे. येथे निकाल पहा 👇 1) 17-DJR Aurangabad – Co-operative Officer Grade-1 Result 2023 येथे निकाल पहा 👇 2) 6-DJR Kokan – Co-operative Officer Grade-2 Result 2023 येथे निकाल पहा 👇 3) 26-DJR Nagpur – Co-operative Officer Grade-1 Result 2023 येथे निकाल पहा … Read more

सहकार विभाग निकाल 2023

सहकार विभागातील गट क संवर्गातील सरळसेवेच्या विविध पदांकरीता झालेल्या परीक्षेचा निकाल संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला आहे. 1) Assistant Co-Operative Officer Result 2023 येथे निकाल पहा👇 2) Assistant Co-Operative Officer Grade 1 Result 2023 येथे निकाल पहा👇 3) Steno Typist Exam Result 2023 येथे निकाल पहा👇 4) Stenographer Higher Grade Exam Result 2023 येथे निकाल पहा👇 … Read more

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2022 च्या लेखी परीक्षेचा निकाल जाहीर.

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2022 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षेचा निकाल संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला आहे. येथे निकाल पहा 👇

लिपिक – टंकलेखक संवर्गाचा निकाल जाहीर.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक 30 एप्रिल 2023 रोजी आयोजित महाराष्ट्र अराजपत्रित गट – ब व गट – क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 मधील लिपिक – टंकलेखक संवर्गाचा निकाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. येथे निकाल पहा 👇

महाराष्ट्र गट ब व गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 निकाल जाहीर.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक 30 एप्रिल 2023 रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट-क संयुक्त (पूर्व) परीक्षा 2023 दुय्यम निरीक्षक, तांत्रिक सहायक आणि कर सहायक,वित्त विभाग या संवर्गाचा निकाल जाहीर. येथे निकाल पहा 👇 येथे निकाल पहा 👇 येथे निकाल पहा 👇