अर्थ व सांख्यिकी परीक्षेचा निकाल जाहीर | Result of Economics and Statistics Exam announced

अर्थ व सांख्यिकी परीक्षेचा निकल जाहीर | Result of Economics and Statistics Exam announced

1. सांख्यिकी सहाय्यक गट-क पदाकरिता कागदपत्र पडताळणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

येथे निकाल पहा 👇

2. सहाय्यक संशोधन अधिकारी गट-ब (अराजपत्रित) पदाकरिता कागदपत्र पडताळणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

येथे निकाल पहा 👇

3. अन्वेषक गट-क पदाकरिता कागदपत्र पडताळणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

येथे निकाल पहा 👇


Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || Whatsapp Channel

Leave a Comment