महाराष्ट्र राज्य विद्युत सहायक भरती 2024 | Maharashtra State Electricity Assistant Recruitment 2024 |

mh state electricity recruitment

महाराष्ट्र राज्य विद्युत सहायक भरती 2024 | Maharashtra State Electricity Assistant Recruitment 2024 | महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादीतच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या कार्यालयातील “विद्युत सहायक पदाची वेतनगट -4 मधील विभागस्तरीय सेवाज्येष्ठतेतील पदे सरळसेवा भरतीद्वारे 03 वर्षाच्या कंत्राटी कालावधीसाठी भरण्याकरिता अहर्ताप्राप्त उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने मागविण्यात येत आहेत. एकूण पदे – 5347 शैक्षणिक पात्रता … Read more