महाराष्ट्र राज्य विद्युत सहायक भरती 2024 | Maharashtra State Electricity Assistant Recruitment 2024 |

महाराष्ट्र राज्य विद्युत सहायक भरती 2024 | Maharashtra State Electricity Assistant Recruitment 2024 |

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादीतच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या कार्यालयातील “विद्युत सहायक पदाची वेतनगट -4 मधील विभागस्तरीय सेवाज्येष्ठतेतील पदे सरळसेवा भरतीद्वारे 03 वर्षाच्या कंत्राटी कालावधीसाठी भरण्याकरिता अहर्ताप्राप्त उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने मागविण्यात येत आहेत.

एकूण पदे – 5347
शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रतेकरिता सविस्तर जाहिरात पहा.
ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याचा कालावधी

ऑनलाइन अर्ज स्वीकृत करण्याची URL Link कंपनीच्या संकेतस्थळावर माहे जानेवारी -2024 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात येईल.

ऑनलाइन तांत्रिक क्षमता चाचणी सर्वसाधारणपणे माहे फेब्रुवारी / मार्च – 2024 मध्ये घेण्यात येईल.


Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || WhatsApp Channel

Leave a Comment