महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ भरती 2023 | Maharashtra Pollution Control Corporation Recruitment 2023 |

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ भरती 2023 | Maharashtra Pollution Control Corporation Recruitment 2023 |

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आस्थापनेवारील गट – ‘अ’ ते गट – ‘क’ मधील विविध संवर्गातील पदे सरळसेवा प्रवेशाने भरण्याकरीता प्रस्तुत जाहिरातीत विहित केलेल्या अटी व शर्तींनची पूर्तता करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांनी दि. 29 डिसेंबर 2023 ते 19 जानेवारी 2024 पर्यंत अर्ज सादर करावयाचा आहे.

एकूण पदे – 64
शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रतेकरीता सविस्तर जाहिरात पहा.
अर्ज सादर करण्याचा कालावधी
अ. क्र तपशील दिनांक
1ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज नोंदणी सुरू होण्याचा दिनांक29/12/2023
2ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याचा अंतिम दिनांक
19/01/2024
3ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा शुल्क भरण्याची अंतिम मुदत
19/01/2024
4परीक्षेसाठी ऑनलाइन प्रवेशपत्र उपलब्ध होण्याचा दिनांक
परीक्षेच्या आधी 7 दिवस

Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || Whatsapp Channel

Leave a Comment