महाराष्ट्र कारागृह विभाग भरती 2024 | Maharashtra Prison Department Recruitment 2024 |

महाराष्ट्र कारागृह विभाग भरती 2024 | Maharashtra Prison Department Recruitment 2024 |

महाराष्ट्र शासनाच्या कारागृह विभागांतर्गत लिपिक, वरिष्ठ लिपिक,लघुलेखक निम्न श्रेणी तसेच तांत्रिक संवर्गातील (गट- क) खालील नमूद केल्याप्रमाणे एकूण – 255 पदांच्या सरळसेवा भरतीकरिता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

एकूण जागा – 255
शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रतेकरिता सविस्तर जाहिरात पहा.
ऑनलाइन अर्ज भरण्याचा कालावधी
अ. क्र तपशील दिनांक
1ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज नोंदणी सुरू होण्याचा दिनांक
दिनांक 01/01/2024 दुपारी 12.00 वाजेपासून
2ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याचा अंतिम दिनांक
दिनांक 21/01/2024 रात्री 23.59 वाजेपर्यंत
3ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा शुल्क भरण्याची अंतिम मुदत
दिनांक 21/01/2024 रात्री 23.59 वाजेपर्यंत
4परीक्षेचा दिनांक व कालावधी http://www.mahaprisons.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल, तसेच उमेदवारांच्या प्रवेशपत्राद्वारे कळविण्यात येईल.

Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || WhatsApp Channel

Leave a Comment