राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2024 – सुधारित जाहिरात | State Services Pre Exam 2024

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2024 – सुधारित जाहिरात | State Services Pre Exam 2024

जा.क्र.414/2023 महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-2024 परीक्षेचा दिनांक, सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग आरक्षणासह सुधारित पदसंख्या व अर्ज सादर करण्याबाबतचे शुध्दीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.

ही सुधारित जाहिरात आहे

परीक्षा तारीख – 6 जुलै शनिवार
एकूण जागा – 524
शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रतेकरिता सविस्तर जाहिरात पहा
अर्ज सादर करण्याचा कालावधी
अ.क्र. तपशील विहित कालावधी
1 अर्ज सादर करण्याचा कालावधीदिनांक 09 मे 2024 रोजी 14.00 ते दिनांक 24 मे 2024 रोजी 23:59
2 ऑनलाइन पद्धतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक

दिनांक 24 मे 2024 रोजी 23:59
3 भारतीय स्टेट बँकेमद्धे चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी चलनाची प्रत घेण्याचा दिनांक

दिनांक 26 मे 2024 रोजी 23:59
4 चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक

दिनांक 27 मे 2024 रोजी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेमध्ये

Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || WhatsApp Channel

TelegramWhatsAppCopy LinkShare

Leave a Comment