PCMC Recruitment 2024 | PCMC भरती 2024

PCMC Recruitment 2024 | PCMC भरती 2024

पिंपरी चिंचवड महानगरपािलका राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत डेंग्यू ,चिकन गुणिया, डासनियंत्रण ,पर्यावरण व्ययवस्थापणाकरिता ब्रीडिंग चेकर्स अभिनामाची पदे(Daily Wages)तात्पुरत्या स्वरूपात ०२ (दोन) महिना
कालावधीसाठी खालीलप्रमाणे भरावयाची आहेत. याकामी खालीलप्रमाणे नमुद केलेल्या पदांकरीता शैक्षणिक पात्रता
अनुभवधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

एकूण पदे – 56
शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पत्रतेकरिता सविस्तर जाहिरात पहा.
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – दिनांक 11 जुलै 2024 पर्यंत ऑफलाइन पद्धतीने पिंपरी चिंचवड
महानगरपािलका भवन,पिंपरी- ४११ ०१८ येथे अर्ज पाठविणे.

Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || WhatsApp Channel

TelegramWhatsAppCopy LinkShare

Leave a Comment