महाराष्ट्र गट – क सेवा मुख्य परीक्षा – 2023

दिनांक 20 जानेवारी ,2023 नुसार आयोगामार्फत दिनांक 30 एप्रिल,2023 रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र अराजपत्रित,गट -ब व गट- क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा – 2023 मधून भरावयाच्या गट -क संवर्गाचा दिनांक 01 सप्टेंबर, 2023 व 12 सप्टेंबर,2023 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या निकाला आधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता मुख्य परीक्षा रविवार, 17 डिसेंबर,2023 रोजी राज्यातील अमरावती,औरंगाबाद,नागपूर,नाशिक,नवी मुंबई व पुणे या सहा जिल्हा केंद्रावर आयोजित करण्यात येईल.

एकूण जागा – 7510

शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रतेकरीता सविस्तर जाहिरात पहा.

अर्ज सादर करण्याचा कालावधी

अ. क्र तपशील विहित कालावधी
1अर्ज सादर करण्याचा कालावधी दिनांक 17 ऑक्टोबर,2023 रोजी 14.00 ते
दिनांक 31 ऑक्टोबर, 2023 रोजी 23:59
2ऑनलाइन पद्धतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक दिनांक 31 ऑक्टोबर, 2023 रोजी 23:59
3भारतीय स्टेट बँकेमद्धे चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी चलनाची परत घेण्याचा दिनांक दिनांक 02 नोव्हेंबर, 2023 रोजी 23:59
4चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक दिनांक 03 नोव्हेंबर,2023 रोजी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेमद्धे

Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || Whatsapp Channel

Leave a Comment