राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2023 जाहिरात | State Services Main Examination 2023 Advertisement

दिनांक 24 फेब्रुवारी, 2023 नुसार आयोगामार्फत दिनांक 04 जून, 2023 रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा -2023 मधून भरावयाच्या राज्य सेवा परीक्षा -2023 मधील विविध संवर्गाच्या दिनांक 06 सप्टेंबर, 2023 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाचा मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता पारंपरिक पद्धतीने (offline) मुख्य परीक्षा दिनांक 20,21 व 22 जानेवारी, 2024 रोजी अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई व पुणे जिल्हा केंद्रावर आयोजित करण्यात येईल.

State Services Main Examination 2023परीक्षा दिनांक – 20, 21 व 22 जानेवारी
अर्ज सादर करण्याचा कालावधी
अ. क्र तपशील विहित कालावधी
1अर्ज सादर करण्याचा कालावधी दिनांक 07 नोव्हेंबर,2023 रोजी 14.00 ते दिनांक 21 नोव्हेंबर, 2023 रोजी 23:59
2ऑनलाइन पद्धतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक दिनांक 21 नोव्हेंबर, 2023 रोजी 23:59
3भारतीय स्टेट बँकेमद्धे चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी चलनाची प्रत घेण्याचा दिनांक दिनांक 23 नोव्हेंबर, 2023 रोजी 23:59
4चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक दिनांक 24 नोव्हेंबर, 2023 रोजी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेमध्ये

Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || WhatsApp Channel

Leave a Comment