महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 | Maharashtra Gazetted Civil Services Joint Prelims Exam 2024 |

महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 | Maharashtra Gazetted Civil Services Joint Prelims Exam 2024 |

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत खालील संवर्गातील एकूण 274 पदांच्या भरतीकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 महाराष्ट्रातील एकूण 37 जिल्हा केंद्रावर घेण्यात येईल.

परीक्षा दिनांक – रविवार, दिनांक 28 एप्रिल, 2024
एकूण पदे – 274
शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रतेकरिता सविस्तर जाहिरात पहा.
अर्ज सादर करण्याचा कालावधी
अ. क्र तपशील दिनांक
1अर्ज सादर करण्याचा कालावधीदिनांक 05 जानेवारी, 2024 रोजी 14.00 ते दिनांक 25 जानेवारी, 2024 रोजी 23:59
2ऑनलाइन पद्धतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांकदिनांक 25 जानेवारी, 2024 रोजी 23:59
3भारतीय स्टेट बँकेमद्धे चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी चलनाची प्रत घेण्याचा दिनांकदिनांक 28 जानेवारी, 2024 रोजी 23:59
4चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांकदिनांक 29 जानेवारी, 2024 रोजी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेमध्ये

Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || WhatsApp Channel

Leave a Comment