महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा मुख्य परीक्षा 2023 | Maharashtra Food and Drug Administrative Service Main Exam 2023

दिनांक 24 फेब्रुवारी, 2023 नुसार आयोगामार्फत दिनांक 04 जून, 2023 रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा -2023 मधून भरावयाच्या महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासकीय सवेतील विविध संवर्गाच्या दिनांक 15 सप्टेंबर, 2023 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाचा मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता पारंपरिक पद्धतीने मुख्य परीक्षा शनिवार दिनांक 10 फेब्रुवारी, 2024 रोजी अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नाशिक,नवी मुंबई व पुणे जिल्हा केंद्रावर आयोजित करण्यात येईल.

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा मुख्य परीक्षा 2023 | Maharashtra Food and Drug Administrative Service Main Exam 2023
परीक्षा दिनांक – 10 फेब्रुवारी 2024
अ. क्रतपशीलविहित कालावधी
1अर्ज सादर करण्याचा कालावधीदिनांक 07 नोव्हेंबर,2023 रोजी 14.00 ते दिनांक 21 नोव्हेंबर, 2023 रोजी 23:59
2ऑनलाइन पद्धतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक
दिनांक 21 नोव्हेंबर, 2023 रोजी 23:59
3भारतीय स्टेट बँकेमद्धे चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी चलनाची प्रत घेण्याचा दिनांक
दिनांक 23 नोव्हेंबर, 2023 रोजी 23:59
4चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक
दिनांक 24 नोव्हेंबर, 2023 रोजी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेमध्ये

Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || WhatsApp Channel

Leave a Comment