आदिवासी विभाग सरळसेवा भरती 2023 | Tribal Department Direct Service Recruitment 2023

आदिवासी विभाग सरळसेवा भरती 2023 | Tribal Department Direct Service Recruitment 2023

दिनांक 31 ऑक्टोबर 2022 अन्वये ज्या विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर झालेला आहे त्या विभाग कार्यालयातील सरळ सेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे 100% भरण्यास दिलेल्या मान्यतेनुसार आयुक्त आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य नाशिक हे त्यांचे अंतर्गत अपर आयुक्त कार्यालय नाशिक /ठाणे/अमरावती /नागपूर यांचे अधिनस्त आस्थापनेवरील वर्ग 3 संवर्गातील वरिष्ठ आदिवासी विकास निरीक्षक/ संशोधन सहाय्यक/ उपलेखापाल मुख्य लिपिक सांख्यिकी सहाय्यक वरिष्ठ/ आदिवासी विकास निरीक्षक/ वरिष्ठ लिपिक सांख्यिकी सहाय्यक/ लघु टंकलेखक/ गृहपाल स्त्री/ गृहपाल पुरुष/ अधीक्षक स्त्री/ अधीक्षक पुरुष/ ग्रंथपाल/ सहाय्यक ग्रंथपाल/ प्रयोगशाळा सहाय्यक/ प्राथमिक शिक्षण सेवक/ माध्यमिक शिक्षण सेवक/ उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक/ तसेच आयुक्त कार्यालयाचे स्तरावरील उच्च श्रेणी लघुलेखक व निम्न श्रेणी लघुलेखक इत्यादी भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील गट क संवर्गातील सरळ सेवेची पदे भरण्यासाठी खाली नमूद केलेल्या रिक्त पदांकरिता पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

परीक्षा IBPS घेणार.
एकूण जागा – 602
शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रतेकरीता सविस्तर जाहिरात पहा.
अर्ज सादर करण्याचा कालावधी
अ. क्र तपशील दिनांक
1ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याचा दिनांक दिनांक 23.11.2023 दुपारी 15.00 वाजता पासून ते दिनांक 13.12.2023 रात्री 23.55 वाजे पर्यन्त
2ऑनलाइन परीक्षेचा दिनांक संकेतस्थळावर कळविण्यात येईल.

भरती प्रक्रिया संदर्भातील सर्व कार्यक्रम कार्यक्रमातील बदल सूचना वगैरे या https://tribal.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात येतील.


Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || Whatsapp Channel

Leave a Comment