अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग गट- क सरळ सेवा भरती 2023 | Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department Group-C Direct Service Recruitment 2023 |

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग गट- क सरळ सेवा भरती 2023 | Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department Group-C Direct Service Recruitment 2023 |

महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागांतर्गत गट -क मधील खालील संवर्गातील
एकू ण ३45 पदांच्या भरतीकरीता आय.बी.पी.एस. (Institute of banking Personnel Selection) मार्फत अन्न, नागरी
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग गट -क संवर्ग, सरळसेवा भरती-2023 घेण्यात येणार असून परीक्षेचा दिनांक
विभागाच्या https://mahafood.gov.in या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात येईल. विभागाच्या संकेतस्थळाचे वेळोवेळी
अवलोकन करण्याची जबाबदारी इच्छु क उमेदवारांची राहील.

एकूण पदे

पुरवठा निरीक्षक गट-क :- 324 पदे

उच्चस्तर लिपिक , गट-क:- 21 पदे

अर्ज सादर करण्याचा कालावधी
अ. क्र तपशील दिनांक
1ऑनलाइन अर्ज विहित परीक्षा शुल्कासहित सादर करण्याचा कालावधी 13 डिसेंबर 2023 ते 31 डिसेंबर 2023
2प्रवेशपत्र ऑनलाइन काढून घेणे परीक्षा दिनांकाच्या 7 दिवस अगोदर

Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || Whatsapp Channel

Leave a Comment