जलसंपदा विभाग जाहिरात 2023

जलसंपदा विभागांतर्गतची गट ब (अराजपत्रित ) व गट क संवर्गातील नामनिर्देशनच्या कोटयातील जलसंपदा विभागांतर्गतच्या सात परिमंडळातील खालील 14 संवर्गातील एकूण 4497 पदांच्या सरळसेवा भरती करीता पात्र उमेदवारांकडून विभागाच्या संकेतस्थळावर फक्त ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सदर पदांच्या भरतीकरीता महाराष्ट्रातील निश्चित केलेल्या परीक्षा केंद्रावर ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात येईल.

एकून जागा – 4497
शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रतेकरिता सविस्तर जाहिरात पहा.
अर्ज सादर करण्याचा कालावधी
अ. क्र. तपशील दिनांक
1ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज नोंदणी सुरू होण्याचा दिनांक 03/11/2023
दुपारी 15.00 वा. पासून
2ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याचा व विहित परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक 24/11/2023
रात्री 23.55 पर्यन्त

Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || Whatsapp Channel

Leave a Comment