MIDC भरती 2023

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील गट ‘अ’, ‘ब’ आणी ‘क’ या संवर्गातील विविध पदांसाठी पात्र उमेदवारांकडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संकेतस्थळावर फक्त ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

एकूण जागा – 802
शैक्षणिक पात्रता – पदांनुसार सविस्तर शैक्षणिक पात्रतेकरीता जाहिरात पहा.
अर्ज सादर करण्याचा कालावधी
अ. क्र.तपशील दिनांक
1. ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज नोंदणी सुरू होण्याचा दिनांक 02.09.2023
2.ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 25.09.2023
3. ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा शुल्क भरण्याची अंतिम मुदत 25.09.2023
4.परीक्षेसाठी ऑनलाइन प्रवेशपत्र उपलब्ध होण्याचा दिनांक परीक्षेच्या आधी 7 दिवस

Leave a Comment