MahaTransco Recruitment 2024 | महापारेषण भरती 2024

MahaTransco Recruitment 2024 | महापारेषण भरती 2024

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित या कंपनीने कपंनीतील कर्मचा-यांना पुढील संधीच्या दृष्टीने सुधारीत कर्मचारी मानांक कार्यालयीन आदेश ०३ दि. १५.०६.२०२१ द्वारे प्रसारित केला आहे. त्या अंतर्गत कंपनीतील वेतनगट – ३ मधील मंडल स्तरीय सेवाजेष्ठतेतील वरीष्ठ तंत्रज्ञ (पारेषण प्रणाली), तंत्रज्ञ १ (पारेषण प्रणाली) व तंत्रज्ञ २ (पारेषण प्रणाली) ची अंतर्गत अधिसुचनेच्या कोटयातील रिक्त पदे एकत्रित करून अनुशेषाप्रमाणे भरण्यात येणार आहेत. महापारेषण कंपनी मधील अनुभवी व विहीत शैक्षणिक अर्हता धारण करणारे कर्मचारी/ उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने मागविण्यात येत आहेत. कंपनी अंतर्गत एकूण ७ परिमंडल (अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर, कराड, पुणे, वाशी) कार्यालये आहेत.

एकूण जागा – 33
शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रतेकरीता सविस्तर जाहिरात पहा.
अर्ज सादर करण्याचा कालावधी
अर्ज सुरू होण्याची तारीख – 31/01/2024
फॉर्म भरण्याची अंतिम तारीख – 09/02/2024

Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || WhatsApp Channel

TelegramWhatsAppCopy LinkShare

Leave a Comment